Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

Infrastruktur

Følgende arbeider vil pågå i Fase 1

Klargjøring av området er det første som skjer, og det innbefatter:

  • Omlegging av gang og sykkelvei forbi Vollebakken, og midlertidig vei inn til Bjørndalen gård, klart september 2018
  • Kalkstabilisering av grunnen der det skal være veier og p-plasser vil pågå frem til november / desember.
  • Opparbeidelse av veier og plasser, inkl nødvendig infrastruktur i bakken følger byggetrinnene fortløpende.

Arbeidene som utføres i fm Bjørndalen-utbyggingen vil være i tråd med T-1442. Dersom det er spørsmål til arbeidet som utføres, så er det bare å kontakte Yngve Sletten på mobil 93444408 eller email yngve.sletten@skanska.no