Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

Bjørndalen Allé

Skanska er nå i gang med Bjørndalen Allé.  Dette er et prosjekt med 66 boenheter fordelt på 6 forskjellige bygg. I første omgang skal vi bygge p-kjeller under alle byggene og de tre første blokkene. Vi er nå i gang, og har gravd ut kjelleren. Vi har nå startet med nedboring av RD peler (stålrør). Dette er en prosess som kan støye litt, og da spesielt når røret skal bores inn ca 0,5m i fjell. Denne jobben er beregnet med en varighet på ca 10 uker og arbeidstid fra 07 – 19. Etter dette går det over i en mer tradisjonell byggefase med støp og tømmerarbeider og i hovedsak arbeidstid fra 07 – 16. I perioder kan det forekomme arbeider utover disse tidene.

 

Byggingen er beregnet med en varighet frem til Q3 2021 på første byggetrinn, og Q2 2022 på andre byggetrinn.