Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

9 juni

Opparbeidelse av rekkehustomt i Bjørndalen Allé

avatar

Camilla Nesle Widmer

E-post

I uke 24 jobber Holbæk Anlegg  AS med å ferdigstille den siste rekkehustomten (der midlertidig lekeplass har vært) i Bjørndalen Allé. Det vil da foregå noe sprengningsarbeider. Disse gjøres trolig på onsdag og torsdag.

Dersom det er spørsmål til arbeidene kan prosjektleder hos Skanska Eiendomsutvikling, Camilla Widmer, kontaktes på e-post: camilla.nesle.widmer@skanska.no eller tlf. 92203325.