Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

21 juni

Dekkestøp Mandag 21 Juni, Bjørndalen Hage

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

Støp av etasjeskille over 4etg vil utføres på ettermiddagen Mandag 21/6 og forhåpentlig ferdigstilles innen kl 19.

Eventuelle henvendelser til dette arbeidet bes rettet til mob 92851631.