Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

2 desember

Fundamentering del 2 uke 50, Bjørndalen Hage.

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

Mandag 7 Desember fortsetter pelearbeidene og ferdigstilles innen Fredag 11/12.

Arbeidene vil pågå innenfor tidsrom kl07-19.

Dette er de siste pelene for dette byggetrinnet.