Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

16 november

Utbedring gang/sykkelvei langs Østerveien.

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

Arbeidene med å utbedre og oppgradere G/S-vei forbi Rema 1000 starter nå og vil være ferdigstilt medio April 2021.

Selve oppgraderingen består av å lage en adskilt gang -og sykkelsone fra det gamle krysset til Bjørndalsheia, og bort til gangbro som går over RV 471. I krysset inn til Bjørndalen Allè / Bjørndalsheia, så vil det bli koblet på en overvannskum som skal ta bort overvannet som i dag samler seg i svingen.

Ta kontakt med Yngve Sletten (mob 93444408)  dersom det skulle være spørsmål.