Bjørndalen

Prosjektinformasjon og nabokontakt

2 november

Tårnkran Parken Syd

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

På Mandag uke 45 starter arbeidet med å sette opp tårnkran i prosjektet. Dette er en stor prosess som vil pågå over 3-4 dager.

For å ivareta sikkerheten til alle som jobber på området, samt naboer og forbipasserende gjennomfører vi Sikker Jobb Analyse i forkant.

 

23 oktober

Bjørndalen infrastruktur og KF5 (Parken Syd) – kalkstabilisering og RD peling

avatar

Magnus Høyem

E-post

Bjørndalen infrastruktur – kalkstabilisering og RD peling

Bjørndalen, 23.10.2018

Jobben med å kalkstabilisere grunnen under veier og plasser går nå inn i siste fase. Det som gjenstår fom 24.10, er i all hovedsak Bjørndalen alle (den gamle veien inn til Bjørndalen gård.

Det er estimert at denne jobben vil ha en varighet på ca 4-5 uker, og at vi etter det er ferdige for denne gang.

 

I tillegg til at vi kalkstabiliserer, så skal vi i gang med RD peler under selve bygget KF5 (Parken Syd). Dette gjøres på en skånsom måte, med at stålpeler blir presset/boret ned i leira, og ca 0,5m inn i fjell. Det vil ikke bli noen rystelser av dette, men noe motorstøy fra kompressoren som driver boreriggen.

 

Vi har hatt en gjennomgang med kommuneoverlegen og miljørettet helsevern for å forsikre oss om at vi jobber på en lovlig og mest skånsom måte for naboer og omgivelsene. Det vi er blitt enige om er at vi mandag – fredag jobber fra 0700 – 1900, og lørdager fra 0800 – 1900.

 

Det er fult forståelig at det er en belastning å ha slike arbeider /støy i nabolaget, så vi prøver så godt vi kan å gjøre dette så skånsomt som mulig, men dessverre så er det vanskelig å gjøre dette uten noe støy.

 

Ta kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål. Legger med støykart fra peleriggen.

 

Mvh

Yngve Sletten mobil 93444408

 

24 september

Mobilisering byggeplass

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

I disse dager og ut oktober vil arbeidene med tilrettelegge for første byggetrinn pågå.

Det skal etableres midlertidige kontorlokaler samt fasiliteter som er nødvendige for å drifte byggeplassen. Dette skjer i området vis-a-vis visningsbrakken.

19 september

Velkommen

avatar

Fredrik Pettersen

E-post

Velkommen til vår informasjonskanal som skal ivareta Bjørndalens interessenter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og du vil få informasjon direkte til din e-post adresse.